انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

لیست کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا و قرچک

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره پرسنلی

محل خدمت

 1.  

عباسعلی

پور صفری

128

آموزشی

 1.  

محسن

الیکاهی

138

آموزشی

 1.  

سیدحسین

کیائی  مزدارانی

154

آموزشی

 1.  

قاسم

ساده  وند

174

آموزشی

 1.  

فرح

صابری راد

180

آموزشی

 1.  

امیر

صالحی شهرابی

196

آموزشی

 1.  

احمد

شریعت  زاده  جنیدی

214

آموزشی

 1.  

علی محمد

زمندی

229

آموزشی

 1.  

فریده

سنائی  نیکخو

252

آموزشی

 1.  

محمد

بیدگلی

258

آموزشی

 1.  

اکرم

اردستانی  جوبه

292

آموزشی

 1.  

مهناز

بوربورکریمی

316

آموزشی

 1.  

صمد

خاکی  داودی

339

آموزشی

 1.  

امیر

هژبری

1013

آموزشی

 1.  

اکبر

هزاوهء  نژاد

142

آموزشی - علوم پایه

 1.  

عباس

خاوری

147

آموزشی - علوم پایه

 1.  

عباس

عروجی

160

آموزشی - علوم پایه

 1.  

زهرا

شیرازی نیا

165

آموزشی - علوم پایه

 1.  

ابراهیم

حاجی  مزدارانی

197

آموزشی - علوم پایه

 1.  

عباس

بوربور

277

آموزشی - علوم پایه

 1.  

علیرضا

ندیمی

298

آموزشی - علوم پایه

 1.  

خدیجه

کمیزی

368

آموزشی - علوم پایه

 1.  

فاطمه

سلمانی

386

آموزشی - علوم پایه

 1.  

مریم

قدرتی

388

آموزشی - علوم پایه

 1.  

شهاب

زارع

476

آموزشی - علوم پایه

 1.  

اسماعیل

خالقی

200

اداری

 1.  

مریم

ثابت  قدم

271

اداری

 1.  

محمد

شیرکوند

273

اداری

 1.  

رضا

محمدی

299

اداری

 1.  

زهره

کاویان  جهرمی

312

اداری

 1.  

یعقوب

اسماعیل  پور

319

اداری

 1.  

سکینه

هداوندخانی

328

اداری

 1.  

علی

جوادیها

341

اداری

 1.  

عباس

سیفی

348

اداری

 1.  

احمد

سربازمیاب

357

اداری

 1.  

معصومه

حسن زاده دستکوهی

396

اداری

 1.  

مریم

قرچائی

445

اداری

 1.  

احمد

نوعپرور

108

اداری - ترابری

 1.  

محسن

النچری

112

اداری - ترابری

 1.  

حمیدرضا

مهابادی

123

اداری - ترابری

 1.  

حسین

پناهی

146

اداری - ترابری

 1.  

مصطفی

اردستانی

149

اداری - ترابری

 1.  

علی

خالقی

185

اداری - ترابری

 1.  

حمید

رزم  فر

240

اداری - ترابری

 1.  

اصغر

خانی

281

اداری - ترابری

 1.  

محمدحسین

کاوه  حداد

401

اداری - ترابری

 1.  

جعفر

اشرفی

111

اداری - خدمات

 1.  

حکمت  الله

عیدی

190

اداری - خدمات

 1.  

علیرضا

سالاری نژاد

230

اداری - خدمات

 1.  

فاطمه

زنجانی

360

اداری - خدمات

 1.  

حسن

دل  خاک

362

اداری - خدمات

 1.  

زهرا

نورانی

392

اداری - خدمات

 1.  

گلعذار

خوش آبی

393

اداری - خدمات

 1.  

اقدس

خوش  آبی

404

اداری - خدمات

 1.  

عباس

تاجیک  زارعی

412

اداری - خدمات

 1.  

حبیب

نظری دهنوی

414

اداری - خدمات

 1.  

محمد

محبوبی فر

423

اداری - خدمات

 1.  

مصطفی

شاهسون  قشلاقی

430

اداری - خدمات

 1.  

صالح

بابائی

442

اداری - خدمات

 1.  

علی  اکبر

فرجی

453

اداری - خدمات

 1.  

محمدحسین

کاهانی

457

اداری - خدمات

 1.  

امیر

اردستانی

458

اداری - خدمات

 1.  

اکبر

دهقان نیری

478

اداری - خدمات

 1.  

محمد علی

نوروزی جعفری

1008

اداری - خدمات

 1.  

فاطمه

خانی گل عباس

1009

اداری - خدمات

 1.  

سیدعلیرضا

ضامنی ناصر آباد

1059

اداری - خدمات

 1.  

نصراله

مرادخانی

1060

اداری - خدمات

 1.  

حسین

تاجیک خاوه

1062

اداری - خدمات

 1.  

حسین

هداوند

1066

اداری - خدمات

 1.  

غلامحسین

حسین  پور دهنوی

268

اداری - فضای سبز

 1.  

کاظم

رضایی

387

اداری - فضای سبز

 1.  

حسن

خدامی  سینی

418

اداری - فضای سبز

 1.  

حسن

عبدالمالکی

424

اداری - فضای سبز

 1.  

حسن

تاجیک فرد

428

اداری - فضای سبز

 1.  

جواد

ولایتی

473

اداری - فضای سبز

 1.  

روح اله

نوری

1061

اداری - فضای سبز

 1.  

قاسم

عرب احمدی

1063

اداری - فضای سبز

 1.  

فریدون

بوربوراژدری

210

اداری - مزارع

 1.  

مصطفی

مهور جعفری

260

اداری - مزارع

 1.  

حسن

شیخ  امیرلو

413

اداری - مزارع

 1.  

ابوالقاسم

فرامرزی دوزینی

416

اداری - مزارع

 1.  

محمدحسن

احمدی

429

اداری - مزارع

 1.  

محسن

محمدیان

1021

اداری - مزارع

 1.  

محمد

مرادی جعفری

1027

اداری - مزارع

 1.  

علی

رمضان زاده تلخ آبی

1058

اداری - مزارع

 1.  

محمد

نصیرزاده تخمشلو

1

پردیس قرچک

 1.  

وجیهه

ضابطیان طرقی

10

پردیس قرچک

 1.  

سیامک

سالاری

85

پردیس قرچک

 1.  

حسین

کسکنی

86

پردیس قرچک

 1.  

اعظم السادات

ساداتی

87

پردیس قرچک

 1.  

مونا

پرچ

89

پردیس قرچک

 1.  

فاطمه

کمره  ای

141

پردیس قرچک

 1.  

لیلا

شایان  فر

161

پردیس قرچک

 1.  

حسن

کشمیر

201

پردیس قرچک

 1.  

محمد باقر

مزدارانی

246

پردیس قرچک

 1.  

امیرمحمد

نوری اقدم

356

پردیس قرچک

 1.  

احمدرضا

نسیمی

427

پردیس قرچک

 1.  

سیدحسن

مدنی

441

پردیس قرچک

 1.  

کامران

هوشمند مقدم

477

پردیس قرچک

 1.  

رحیم

سیفی مهره

1015

پردیس قرچک

 1.  

علیرضا

قیطاسی

5207

پردیس قرچک

 1.  

علی  رضا

منشی  زاده

104

پردیس کشاورزی

 1.  

محمدرضا

رحمتی  شوکی

113

پردیس کشاورزی

 1.  

حسین

تاجیک

119

پردیس کشاورزی

 1.  

میکائیل

رحمانی  شمس

186

پردیس کشاورزی

 1.  

شیوا

حاجی  مزدارانی

198

پردیس کشاورزی

 1.  

سعید

مقصودی

222

پردیس کشاورزی

 1.  

صفر

عطا اللهی  محمدآباد

226

پردیس کشاورزی

 1.  

زهرا

کارخانه

249

پردیس کشاورزی

 1.  

فاطمه

لطف  پور

251

پردیس کشاورزی

 1.  

قاسم

شهرابی مهبادی محمدی

270

پردیس کشاورزی

 1.  

خدیجه

رکابی

279

پردیس کشاورزی

 1.  

حسین

نصیری

343

پردیس کشاورزی

 1.  

محمود

حسین  زاده

109

پردیس کشاورزی

 1.  

سیدهاشم

زواره

121

پردیس کشاورزی

 1.  

علی مراد

احمدی کیا

166

پردیس کشاورزی

 1.  

یوسف

حسینی

203

پردیس کشاورزی

 1.  

احمد

عسگری

225

پردیس کشاورزی

 1.  

عبدالله

عزیزی

241

پردیس کشاورزی

 1.  

سهیلا

منصوری

248

پردیس کشاورزی

 1.  

علی

جعفری زاده

334

پردیس کشاورزی

 1.  

بی  بی  نساء

محسن  آبادی فراهانی

367

پردیس کشاورزی

 1.  

صغری

خوشابی

394

پردیس کشاورزی

 1.  

محمدعلی

مؤیدی

431

پردیس کشاورزی

 1.  

سیدجواد

طباطبائی  مجد

456

پردیس کشاورزی

 1.  

وحید

عرب حلوائی

5008

پردیس کشاورزی

 1.  

معصومه

کریمی  دوست

169

پردیس کشاورزی

 1.  

محبوبه

حسینی  جعفری

173

پردیس کشاورزی

 1.  

فرامرز

تاجیک  خاوه

188

پردیس کشاورزی

 1.  

احمد

ذاکری محمدآبادی

213

پردیس کشاورزی

 1.  

بهجت  السادات

طبائی

223

پردیس کشاورزی

 1.  

عصمت

میرزائی

245

پردیس کشاورزی

 1.  

ناصر

احمدی

290

پردیس کشاورزی

 1.  

ملیحه

خوشکامیان

318

پردیس کشاورزی

 1.  

فاطمه  سادات

حسینی

402

پردیس کشاورزی

 1.  

ابوالفضل

تاجیک

444

پردیس کشاورزی

 1.  

فرودعلی

خزائی

449

پردیس کشاورزی

 1.  

فهیمه

رشیدی قبچاق

1033

پردیس کشاورزی

 1.  

حسن

سیل سپور

129

پردیس کشاورزی

 1.  

علیرضا

عیدیان

261

پردیس کشاورزی

 1.  

حبیب  اله

عطابخش

126

پژوهشی

 1.  

محمدرضا

میرزائی

144

پژوهشی

 1.  

احمد

طزری

164

پژوهشی

 1.  

رقیه

کریمی

170

پژوهشی

 1.  

اکرم

جعفری

176

پژوهشی

 1.  

محمد

عرب  سلمانی

179

پژوهشی

 1.  

غلامرضا

بن

189

پژوهشی

 1.  

مجید

راندی

219

پژوهشی

 1.  

ولی  اله

کارخانه  یوسفی

227

پژوهشی

 1.  

مجتبی

شیرازی

228

پژوهشی

 1.  

فرزانه

جنیدی جعفری

233

پژوهشی

 1.  

سید کریم

موسوی

250

پژوهشی

 1.  

نادر

ارجمندپور

257

پژوهشی

 1.  

عبدالصالح

گودرزی

263

پژوهشی

 1.  

سعید

غلامی

280

پژوهشی

 1.  

محمدعلی

حیدری

305

پژوهشی

 1.  

زهرا

کریمی  دوست

308

پژوهشی

 1.  

شهناز

آبیل  خو

310

پژوهشی

 1.  

علیرضا

همدانی

325

پژوهشی

 1.  

مصطفی

فضائلی

330

پژوهشی

 1.  

حسن

شاد

350

پژوهشی

 1.  

احمد

ابوالقاسمی

371

پژوهشی

 1.  

محمد

ظاهری

380

پژوهشی

 1.  

مریم

لرنی

385

پژوهشی

 1.  

فاطمه

عرب  عامری

422

پژوهشی

 1.  

یوسف

حیدری

1078

پژوهشی

 1.  

روح اله

رسولی

5060

پژوهشی

 1.  

صابر

منصوری

7

حراست

 1.  

حامد

بوربور

15

حراست

 1.  

صادق

اسلام جو

1025

حراست

 1.  

محمدعلی

داودی فرد

5206

حراست

 1.  

حسین

نائیجی

21

حراست - انتظامات

 1.  

علی

حسین پور

88

حراست - انتظامات

 1.  

جواد

عظیمی  نیک

124

حراست - انتظامات

 1.  

حسن

هداوند

127

حراست - انتظامات

 1.  

معصومه

کتی

137

حراست - انتظامات

 1.  

عیدی محمد

کچوئی

143

حراست - انتظامات

 1.  

حمید

منصوری

150

حراست - انتظامات

 1.  

ابراهیم

سنگ سفیدی

177

حراست - انتظامات

 1.  

قاسم

علی دوستی

191

حراست - انتظامات

 1.  

جلیل

بابائی

194

حراست - انتظامات

 1.  

فرهاد

تهمتن  مقدم  بازقلعه

212

حراست - انتظامات

 1.  

ولی  اله

تاجیک  عباسی

217

حراست - انتظامات

 1.  

علی  اکبر

شاهسون

237

حراست - انتظامات

 1.  

قاسم

مرادی

247

حراست - انتظامات

 1.  

علی

محریزی

255

حراست - انتظامات

 1.  

تقی

مرادی

256

حراست - انتظامات

 1.  

نور محمد

هداوند خانی

266

حراست - انتظامات

 1.  

میرجواد

سیدی

303

حراست - انتظامات

 1.  

امیر

خوش آبی

317

حراست - انتظامات

 1.  

رحیم

محسن  زاده  بجندی

337

حراست - انتظامات

 1.  

محمودرضا

فرح  انگیز

346

حراست - انتظامات

 1.  

کریم

خادمی  راد

347

حراست - انتظامات

 1.  

جان  محمد

محمدی

351

حراست - انتظامات

 1.  

قاسم

یافتیان

363

حراست - انتظامات

 1.  

مجید

عرب  سلمانی

377

حراست - انتظامات

 1.  

زهرا

زارع  ماسینی

381

حراست - انتظامات

 1.  

اعظم

خلجی

389

حراست - انتظامات

 1.  

حمید

کریمی منش

397

حراست - انتظامات

 1.  

نرگس

هداوندنجفی

400

حراست - انتظامات

 1.  

نصرتعلی

حسین  زاده

403

حراست - انتظامات

 1.  

غلامعلی

عامری

420

حراست - انتظامات

 1.  

موسی

بدری کچل  آباد

465

حراست - انتظامات

 1.  

طاهره

میر آخوری

1010

حراست - انتظامات

 1.  

محمد

ابراهیمی

5025

حراست - انتظامات

 1.  

نفیسه

میرزایی

5026

حراست - انتظامات

 1.  

خلیل

ابوالحسینی

5047

حراست - انتظامات

 1.  

سیدجواد

احمدی

5054

حراست - انتظامات

 1.  

علیرضا

هداوند

5055

حراست - انتظامات

 1.  

نوشین

مولائی  تبریز

107

دانشجویی

 1.  

احمد

حقدادی نیاز آبادی

110

دانشجویی

 1.  

حسن

علی زاده  دهنوی

116

دانشجویی

 1.  

محمدرضا

دهقانی

117

دانشجویی

 1.  

حسین

نجفی

130

دانشجویی

 1.  

عهدیه

فاضلی

218

دانشجویی

 1.  

فخرالدین

اعظمی

221

دانشجویی

 1.  

محمدامین

احمدی پویا

236

دانشجویی

 1.  

غلامرضا

سوری

254

دانشجویی

 1.  

علی  اصغر

خراسانیان  جوادی

272

دانشجویی

 1.  

فاطمه

خدام

311

دانشجویی

 1.  

مریم

بخشی

324

دانشجویی

 1.  

عباس

الن چری

340

دانشجویی

 1.  

محسن

علیدوستی

354

دانشجویی

 1.  

قوچعلی

کریم  پور

364

دانشجویی

 1.  

رضا

هداوند

366

دانشجویی

 1.  

پرستو

رضائی

370

دانشجویی

 1.  

زهرا

محبان

382

دانشجویی

 1.  

سیدمحسن

موسوی

383

دانشجویی

 1.  

علی

تاجیک  نوروزی

411

دانشجویی

 1.  

فضل  اله

عزیزوکیلی

463

دانشجویی

 1.  

هایده

محمد حسینی

472

دانشجویی

 1.  

مریم

شیبانی

1081

دانشجویی

 1.  

لیلا

رحیمی قاسم آباد

5056

دانشجویی

 1.  

مهدی

عباسی

125

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 1.  

علی

افشاری

140

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 1.  

احمد

اردستانیان

175

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 1.  

مریم

خسروی میرزائی

204

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 1.  

اصغر

عباسی  فرد

206

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 1.  

زهرا

اردستانیان  کاغذی

215

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 1.  

جعفر

مهدی پور قاضی

243

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 1.  

حسین

تاجیک  ایجدانی

264

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 1.  

منظر

شیخی

295

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 1.  

مهدی

شصتی

296

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 1.  

فرشته

بوربور حسین  بیگی

307

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 1.  

محمد

باقری کیا

314

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 1.  

لیلا

مه  آبادی

425

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 1.  

مرجان

رستگار

171

دانشکده پرستاری - مامایی

 1.  

اعظم

علی  کائی

193

دانشکده پرستاری - مامایی

 1.  

امیرحسین

بهروزنام

369

دانشکده پرستاری - مامایی

 1.  

شهلا

محمدحسینی

376

دانشکده پرستاری - مامایی

 1.  

لیلا

رنجبرگرمستانی

379

دانشکده پرستاری - مامایی

 1.  

زهرا

تیموری

446

دانشکده پرستاری - مامایی

 1.  

سعیده

گروسی

450

دانشکده پرستاری - مامایی

 1.  

زهرا

بابائی

466

دانشکده پرستاری - مامایی

 1.  

بهرام

میرزایی

56

ریاست

 1.  

محمود

خراسانی

152

ریاست

 1.  

صادق

حق شناس بسته دیمی

283

ریاست

 1.  

سیداحمد

حسینی

309

ریاست

 1.  

علی

بختیاری

336

ریاست

 1.  

محمد جواد

فخری داریان

399

ریاست

 1.  

مهدی

هاشمی  دمنه

434

ریاست

 1.  

بهروز

یزدانی  زاده

437

ریاست

 1.  

سید حسین

طالبی

1012

ریاست

 1.  

فرهاد

عرب سلمانی

1052

ریاست

 1.  

جواد

مهاجر

1076

ریاست

 1.  

سیدمهدی

میری

82

ریاست

 1.  

حمید

باقرزاده

155

ریاست

 1.  

علی

سهرابی

209

ریاست

 1.  

مصطفی

عطایی

114

عمرانی

 1.  

ابراهیم

اعتصامی

184

عمرانی

 1.  

حسن

اردستانی

211

عمرانی

 1.  

علی

جعفری

232

عمرانی

 1.  

محمدرضا

گودرزی

244

عمرانی

 1.  

اصغر

رحمیان

262

عمرانی

 1.  

حجت  اله

قربانعلی

265

عمرانی

 1.  

محمد

کولیوند

358

عمرانی

 1.  

یعقوب

آبرودی

408

عمرانی

 1.  

محمد

مهری

452

عمرانی

 1.  

رضا

دائمی

474

عمرانی

 1.  

محمد جواد

انارکی کردی

1004

عمرانی

 1.  

صید حسن

حسن پور

1007

عمرانی

 1.  

سیاوش

شامیرزایی

1016

عمرانی

 1.  

عبدالله

هداوند پور

1069

عمرانی

 1.  

مهرداد

ناظریان

167

فرهنگی

 1.  

سیده  صدیقه

غربتیان  واحد

321

فرهنگی

 1.  

ولی  اله

بلوچی

323

فرهنگی

 1.  

اکرم

بروجردی

443

فرهنگی

 1.  

فرشته

ولیخانی

459

فرهنگی

 1.  

سید هادی

محمدی جنگلی

1017

فرهنگی

 1.  

رضا

عرب

84

مالی

 1.  

ابوالفضل

دانشیان

118

مالی

 1.  

سیدحسن

ضیائی

122

مالی

 1.  

احمد

کمیزی

133

مالی

 1.  

حسین

صادقی

181

مالی

 1.  

قاسم

علی  اکبری

239

مالی

 1.  

جلال

حلوائی

267

مالی

 1.  

میترا

کهنگی

331

مالی

 1.  

فاطمه

شاه حسینی

406

مالی

 1.  

فرزاد

فرازمند

438

مالی

 1.  

سمیه

آشوری

439

مالی

 1.  

مولود

سنگینان

253

مالی - صندوق رفاه

 1.  

الهه

شریفی  نژاد

274

مالی - صندوق رفاه